Privacybeleid
& toegankelijkheid
Wie zijn wij
Guapa E-commerce,
gevestigd aan: De Hoogte 3 9351 VN Leek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens

www.guapa.nl

Winschoterdiep 50
9723 AB Groningen
+31 6 21 67 29 68
info@guapa.nl

Persoonsgegevens
Guapa E-commerce verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@guapa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Guapa E-commerce verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame uitingen;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het serviceniveau te kunnen bieden dat je van Guapa E-commerce mag verwachten;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Guapa E-commerce analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Guapa E-commerce volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte;
 • Guapa E-commerce verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Guapa E-commerce verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Guapa E-commerce gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Guapa E-commerce gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics _ga
Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: Google Analytics _gid
Naam: _gid
Functie: Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
Bewaartermijn: 24 uur
Cookie: Hubspot _hstc
Naam: _hstc
Functie: De belangrijkste cookie om bezoekers te volgen. Het bevat het domein, utk (zie hieronder), initiële tijdstempel (eerste bezoek), laatste tijdstempel (laatste bezoek), huidige tijdstempel (dit bezoek) en sessienummer (stappen voor elke volgende sessie).
Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: Hubspot _hssrc
Naam: _hssrc
Functie: Wanneer HubSpot de sessiecookie verandert, is deze cookie ook ingesteld. We zetten het op 1 en gebruiken het om te bepalen of de bezoeker zijn browser opnieuw heeft opgestart. Als dit cookie niet bestaat wanneer we cookies beheren, nemen we aan dat het een nieuwe sessie is.
Bewaartermijn: Geen. Sessie cookie
Cookie: Hubspot _hubspotutk
Naam: _hubspotutk
Functie: Deze cookie wordt gebruikt om de identiteit van een bezoeker bij te houden. Deze cookie wordt doorgegeven aan HubSpot bij het indienen van formulieren en gebruikt bij het de-dupliceren van contacten.
Bewaartermijn: 10 jaar
Cookie: Hubspot _messagesUtk
Naam: _messagesUtk
Functie: Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te herkennen die met u chatten via de berichten-tool. Als de bezoeker uw site verlaat voordat deze als contact is toegevoegd, wordt deze cookie gekoppeld aan zijn browser. Als je een geschiedenis hebt van het chatten met een bezoeker en ze later in dezelfde gekookte browser naar je site terugkeren, laadt de berichten-tool je gespreksgeschiedenis met die bezoeker.
Bewaartermijn: Geen. Sessie cookie
Cookie: Hotjar _hjIncludedInSample
Naam: _hjIncludedInSample
Functie: Deze sessiecookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om Heatmaps, trechters, opnames, etc. te genereren.
Bewaartermijn: 365 dagen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Guapa E-commerce en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar security@guapa.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Guapa E-commerce wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit persoonsgegevens

Hoe wij jouw gegevens beveiligen:

Guapa E-commerce neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via security@guapa.nl