Maatwerk software ontwikkeling

Om alle processen te stroomlijnen!
Plan kennismaking

Maatwerk software en Guapa E-commerce

Vaak ontstaat er naast de vraag van het realiseren van een Magento omgeving behoefte aan maatwerk applicatie ontwikkeling. Geen bedrijf is hetzelfde en iedereen zoekt naar de manier waarop je processen en te veel handwerk kunt automatiseren.

Vaak ontstaat er naast de vraag van het realiseren van een Magento omgeving behoefte aan maatwerk applicatie ontwikkeling. Geen bedrijf is hetzelfde en iedereen zoekt naar de manier waarop je processen en te veel handwerk kunt automatiseren.

Plan kennismaking

Maatwerkapplicaties als toevoeging op Magento

In veel gevallen kan het verstandig zijn om Magento zo dicht mogelijk bij de standaard te houden. Daarom kiezen wij ervoor om waar het kan maatwerk onderdelen te realiseren met zo min mogelijk impact op de Magento standaard. Zo kunnen updates en upgrades in Magento relatief eenvoudig worden doorgevoerd en kunnen wij maatwerkoplossingen vaak realiseren met een kortere time-to-market en dus tegen minder kosten. Dit biedt dus op zowel korte als lange termijn voordelen.

Maatwerk webapplicaties separaat van Magento

Is er behoefte aan een maatwerk weboplossing voor een ander business doeleinde welke een bijdrage levert aan het succes van jullie online activiteiten? Dan bouwen wij graag maatwerk software die naadloos aansluit op de vraag en goed te integreren is in het gehele e-commerce platform. Denk hierbij aan software voor administratieve, HR of andere business processen.

Concept fase

We gaan met jullie een intensief traject in waarin we in een zo vroeg mogelijk stadium de acceptatiecriteria willen ontleden van individuele stories maar ook van het hele project. Het kan zijn dat we al uitgebreide stories hebben vanuit een eerder traject. Afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare informatie zullen we als uitkomst van de concepting fase direct kunnen starten met de ontwikkeling van het M.V.P. (minimum viable product).

Designfase

Tijdens de designfase gaan wij met de stakeholders binnen jouw organisatie aan de slag. Met de eindgebruiker in het achterhoofd doorleven we hands-on workshops en komen we zo tot het optimale design voor de maatwerk applicatie of e-commerce omgeving. We gaan niet voor de meest fancy oplossingen, we gaan voor designs die converteren. Het doel is meer succes te realiseren door een gedegen basis neer te zetten, welke vervolgens wordt geoptimaliseerd.

Realisatiefase

In de realisatiefase gaan we in een nauwe samenwerking en op basis van Scrum als één team aan de slag om hetgeen wij hebben uitgedacht en ontworpen in de voorgaande fases, technisch te implementeren. Kwalitatieve software ontwikkelen die bijdraagt aan het succes van jullie organisatie doen we in een cadans. Zo werken we met elkaar toe naar kwalitatieve software die in een strak begeleid traject wordt gerealiseerd en in samenwerking op basis van succes verder wordt doorontwikkeld.

Livefase

Tijdens de livefase hebben we full focus op de livegang van de applicatie. Wij helpen graag om binnen jullie organisatie de adoptie van de nieuwe software te borgen. Dit doen we door iedereen hier goed op voor te bereiden, onder andere door middel van trainingen, demo’s en/of workshops. Wij passen ons aan naar de behoefte van jullie organisatie.

Optimalisatie en doorontwikkeling

Als de applicatie live gaan start de overeengekomen S.L.A. (Service Level Agreement) en maken wij graag in een vroeg stadium afspraken over de doorontwikkeling. Hier van beide kanten commitment werkt prettig en houdt de snelheid er in.

Wij ontwikkelen maatwerk software voor

Plan een kennismaking

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen doen op het gebied van maatwerk software ontwikkeling? Plan dan vandaag nog een eerste kennismaking in en wij gaan direct met jullie aan de slag met een inhoudelijk plan.