Om een zoekmachine wegwijs te maken bij het indexeren van uw webshop kan het inzetten van een XML sitemap een zeer effectieve toevoeging zijn. Op deze manier weet een zoekmachine welke pagina’s aanwezig zijn binnen uw webshop en welke volgens u opgenomen moeten worden in de index. Omdat er regelmatig nieuwe pagina’s bijkomen (nieuwe producten, nieuwe categorieën) of pagina’s verdwijnen (producten uit voorraad) is het zaak om de XML sitemap regelmatig te updaten. Zodoende is de XML sitemap een representatieve weergave van alle inhoud op uw webshop van dat moment. Dit kan gelukkig geautomatiseerd worden met een zogehete cronjob.

Binnen de XML sitemap kan aangegeven worden welke pagina’s de meeste prioriteit hebben. Hiermee geeft u aan welke pagina’s u in ieder geval graag wilt laten indexeren (let op: dit is slechts een aanwijzing voor een zoekmachine, deze hoeft zich daar niet aan te houden). Deze prioriteit kan variëren van 0.1 tot 1.

Wanneer er een XML sitemap aangemaakt is moet deze nog ingediend worden bij de gewenste zoekmachines. Dit kan via de webmastertools die de zoekmachine zoals Google daarvoor beschikbaar stellen.

Hoe u een XML sitemap aanmaakt binnen Magento, hoe u een cronjob daarvoor instelt en hoe u de XML sitemap indient bij Google leggen we uit in onderstaande video.