"De kracht van het samenwerken"

We spreken voldoende (potentiële) klanten en collega bedrijven die moeite blijven houden met het vinden van een goede werkwijze. Ons antwoord daarop is altijd: ga op zoek naar de ideale balans tussen plezier en kwaliteit. Daarbij is onze cultuur van doorslaggevende waarde. Maak ook zaken als opleverdata, budget en functionaliteiten zijn altijd ondergeschikt aan de eerder genoemde onderdelen. Zorg er samen voor dat je iets neerzet waar je allemaal achter kunt staan en waar je mee verder kunt. Op deze wijze ontstaat er vanuit het hele team een intrinsieke motivatie die vaak leidt tot de juiste balans tussen betrokkenheid, kwaliteit en snelheid. Zie voor meer het Manifest voor Agile Software Ontwikkeling.

Gedeelde kennis

Over het algemeen gaat de stelregel op dat wij als Magento partner meer weten van de techniek en het bedenken/uitwerken van kwalitatief hoogwaardige oplossingen. En dat onze relaties meer weten van hun tak van sport. Of het hier nu gaat om het verkopen van producten of het leveren van diensten. Als je die 2 combineert en je zorgt voor een prettige verhouding in het team en een inspirerende omgeving om in samen te werken, dan ontstaat er vaak iets magisch.

Designen

Mocht het nodig zijn dat voor bepaalde onderdelen er een design moet worden uitgewerkt, dan zullen wij ook hier samen streven naar het optimale resultaat. Ook als het gaat om wireframes of bepaalde usability testen. We weten dat we hier altijd samen aan moeten bijschaven tot we het juiste resultaat hebben neergezet. Als we de designs en wireframes vanuit de design fase samen hebben afgerond gaan we naar de inschatting sessies waar het design wordt ingeschat voor de technische realisatie.

Brainstormen

Tijdens brainstormsessies gaan wij samen met onze relatie dieper in op wat we denken te moeten realiseren in het e-commerce platform. Het uitgangspunt kan verschillen van een kostenbesparing op interne processen tot het optimaliseren van gebruikersgemak voor een zo hoog mogelijke conversie. In alle gevallen gaan we samen na met welke wijzigingen je het meeste resultaat zou kunnen bereiken. Alles wat we bedenken verwerken we in user stories. Deze zijn nodig om een backlog te kunnen opstellen die we samen vervolgens vormgeven in een gedegen roadmap.

“Samen met Guapa werken aan een robuust Magento 2 Commerce platform, groei en een gedegen roadmap. Het is prettig om met deze experts te schakelen.”
Dion Fokkema – E-commerce manager – Op=Op Voordeelshop

"Getting things done met SCRUM "

Guapa werkt met de Agile-Scrum methode. Dit is kort gezegd een hele effectieve en efficiënte methode om software te ontwikkelen die onder meer werkt door het opstellen en ontwikkelen van User Stories (wensen). Gebaseerd op het e-commerce plan en de te behalen doelen gaan we bekijken welke User Stories gerealiseerd moeten worden om een Magento maatwerk webshop te ontwikkelen die voldoet aan alle wensen en vereisten.

Zo werken wij samen

Sprints

Samen pakken wij het daadwerkelijk inhoudelijk programmeer (development) werk op in sprints. Deze duren altijd 2 weken en starten op een dinsdag. We starten een sprint met een sprintplanning, een sessie waarin we met het hele team commitment afgeven op het te leveren werk. Elke dag trappen we af met een stand-up, waarin wij elkaar op de hoogte houden en kennis delen. De sprints worden altijd afgesloten met een retrospective. Tijdens deze retro’s leren wij, delen we kennis en optimaliseren wij onze samenwerking en het proces.

Wij hebben de vorm waarin we kunnen en willen samenwerking opgeknipt in 2 varianten.

S.L.A.

Support verlenen wij vanuit een SLA met een vast aantal uren per sprint. Hierin bepalen we samen wat de standaarden moeten worden voor bepaalde levels van issues. Op deze manier meten en weten we hoe snel we moeten zijn in bepaalde gevallen. Mocht een support issue te veel tijd in beslag nemen, kunnen we er in goed overleg voor kiezen om deze over te hevelen naar de backlog, voor een eerstvolgende ingekochte sprint. Zo houden we ruimte voor ad hoc support zaken en blijven we de kwaliteit goed in de gaten houden. Heb je bepaalde periodes in het jaar waarin we in onze samenwerking meer/minder support in moeten zetten? Dan kunnen we er op basis van een addendum altijd voor kiezen extra/minder uren beschikbaar te stellen.

Ontwikkel sprints

De (door-) ontwikkeling pakken we gezamenlijk op vanuit sprints. Het aantal user stories die we willen uitvoeren en uren die wij hiervoor samen hebben ingeschat bepalen de grootte van de benodigde sprint die we nodig hebben. Ervaring leert dat een bepaalde basis aan sprints, met een vaste terugkerende frequentie, voor de langere termijn een gedegen basis biedt om de continuïteit er in te houden. Daarbovenop is vaak mogelijk om tijdig aanvullende sprints in te kopen om bepaald pieken op te vangen.

"Vliegtuigen bouwen in de lucht"

“Bas ten Kate” e-commerce manager Soak.nl (FERGUSON)

De meest sprekende oneliner die we ooit hebben gehoord van een klant, om uit te leggen wat de scrum methodiek voor je kan betekenen.

Zo werkt dat in de praktijk

Inschatten

Op gezette tijden hebben wij met een select aantal developers en de betrokken customer success manager een inschatting sessie. Omdat wij ook dit samen doen is de product owner hier altijd bij aanwezig. Het liefst fysiek, lukt dit niet dan hebben wij de mogelijkheid om via de digitale snelweg met beeld en geluid bij elkaar te komen. Op deze wijze is de product owner altijd op de hoogte en kan deze meedenken over de oplossingsrichting. Ook weet de product owner wat er nodig is om, hetgeen dat wij samen hebben bedacht, ook daadwerkelijk technisch te realiseren. Daarnaast kunnen wij op onze beurt weer direct vragen stellen die wij beantwoord moeten hebben om tot de beste en kwalitatief hoogstaande oplossingen te komen.

Sprints planning

We willen graag op tijd met elkaar bepalen wat we de komende sprint(s) allemaal gaan oppakken. Om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk en in de juiste volgorde uit te voeren, gaan we samen de sprints indelen. Vanuit de backlog verplaatsen we dan in goed overleg issues naar de diverse of eerstvolgende ingepland sprints. Mocht hier iets in wijzigen door bijvoorbeeld een inschatting die positief uitvalt kunnen we direct, vanuit de voorbereide sprint(s), meer werk oppakken in de lopende sprint. Zo werken we steeds samen verder de roadmap af.

Demo

Als we alles in de sprint hebben afgerond, plannen we een demo. Tijdens deze demo nemen we samen (eventueel met developers) het gerealiseerde werk door en leggen we uit hoe e.e.a. werkt en waar je het kunt vinden. Mochten hieruit nieuwe user stories komen, zetten we deze op de backlog.

"Magento 2 Commerce als fundament"

Guapa is gecertificeerd Enterprise Solution Partner en specialist in het creëren van Magento 2 Commerce webshops. Magento Commerce is de oplossing voor bedrijven die in e-commerce serieuze stappen willen zetten. Onze developers zijn Magento gecertificeerd en blijven steeds van de laatste ontwikkelingen en eisen op de hoogte om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Alles in één systeem

Wij werken met zijn allen in Jira. Onze support desk, de sprints en alle communicatie over bepaalde issues verlopen via Jira. Zo weten we altijd van elkaar wat er speelt en kun je als product owner goed op te hoogte blijven van de status van elk issue dat in de sprints zit. Jira heeft oneindig veel mogelijkheden, dus vaak kunnen wij met onze interne Jira specialist ook onze gezamenlijke wensen op het gebied van dit systeem realiseren.

Testen

Vanuit de gedachte dat we samen het meeste weten zijn er diverse test momenten in ons proces ingebouwd. We werken vanuit een OTAP, zo bewaken wij de kwaliteit. We hebben zelf testers die het geleverde werk goed doornemen en lead developers die de kwaliteit bewaken. Ook weten we hoe belangrijk het is dat de product owner zelf het werk test. Op deze manier proberen wij ons er samen van te vergewissen dat we niets over het hoofd zien. Zo kunnen we zo vlekkeloos mogelijk met het nieuwe werk online gaan.

Alles is mogelijk

Wij zijn niet zomaar een Magento implementatie specialist. Alles wat wij doen is van kwalitatief hoog niveau en altijd maatwerk. Wij houden van een uitdaging en worden blij van complexe vraagstukken. Je zult van ons niet vaak horen dat iets niet kan, al moeten we soms wat tijd steken in een proof of concept of een onderzoek. Magento is een super mooi platform, al moet je wel weten hoe je het naar je hand kunt zetten. Dat is precies waar wij ons in hebben gespecialiseerd. Kortom; daag ons team eens uit!

Openheid en transparantie

Zoals eerder gezegd vinden wij het prettig om op een open, leuke en transparante manier met elkaar samen te werken. Zo weet je als product owner bij ons altijd waar je aan toe bent. Hebben we meer uren nodig dan van te voren ingeschat dan melden wij dit, hebben we minder uren nodig gehad om iets te realiseren dan weet je dit ook en kunnen we samen bepalen welke additionele issues we nog gaan oppakken. Kunnen we iets niet, dan hoor je dat van te voren. Hebben we nog ergens geen ervaring mee dan zijn we daar open over. We kijken naar de mogelijkheden en komen altijd tot een goede oplossing. Ook ontvang je van ons twee wekelijks rapportages van de uren in de sprints, zowel voor de SLA als de door ontwikkel sprints.

Badge_Magento

Guapa is sinds 2011 partner van Magento en vanaf april 2015 Magento Enterprise Solution partner. Hierdoor kunnen wij stellen dat wij behoren tot een select aantal bureaus die door Magento zelf zijn benoemd als de beste in hun soort. Samen met Magento implementeren wij hoogwaardige oplossingen voor Magento Commerce licentiehouders.

Nog vragen over onze werkwijze?

Kom vrijblijvend in contact met ons team van experts