Kunstmatige intelligentie, machine learning, GDPR, het opbouwen van een data science team: ontwikkelingen waar elke moderne organisatie mee te maken heeft. Maar hoe ga je hier als organisatie mee om en wanneer ben je succesvol met data?

Met Guape e-commerce als één van de partners voeren vakbeurs Big Data Expo en de data-consultants van GoDataDriven voor het derde achtereenvolgende jaar de Big Data Survey uit: de internationale benchmark die laat zien hoe het bedrijfsleven écht omgaat met datatoepassingen. Er is alleen nog één ding nodig: jouw hulp. Doe je mee aan Big Data Survey?

Gastblog met: Walter van der Scheer van GoDataDriven

In de afgelopen drie jaar is de Big Data Survey in Nederland uitgegroeid tot het grootste onderzoek op het gebied van big data en datatoepassingen. Dit heeft al geleid tot interessante inzichten. Zo bleek vorig jaar dat er meer budget beschikbaar was gekomen voor projecten. Terwijl, vreemd genoeg, de verwachtingen over datatoepassingen minder groot waren dan het jaar ervoor. Dit kwam vooral doordat organisaties erachter kwamen dat succes met data niet vanzelf komt, maar een kwestie is van experimenteren en leren.

Om de situatie in het Nederlandse bedrijfsleven te kunnen vergelijken met andere landen, richt het onderzoek zich dit jaar, ondersteund door diverse partners, ook op de stand van zaken en ontwikkelingen in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Naast inzicht in de trends op het gebied van data, technologie en de datagedreven organisatie, gaat de Big Data Survey ook in op de ontwikkelingen ten aanzien van GDPR, de wetgeving over dataportabiliteit die in 2018 van kracht wordt.

Je deelname is belangrijk om een zo compleet mogelijk beeld van de stand van zaken in ons land te kunnen schetsen en deze te vergelijken met de landen om ons heen. Deelnemers ontvangen het uitgebreide rapport, met inhoudelijke analyse en veel grafieken. Gratis en voor niets.

De kennishindernis

Ondanks het feit dat er bij meer organisaties voldoende budget beschikbaar was, bleek het opbouwen van een datateam in 2016 voor veel organisaties een uitdaging. De vraag naar talentvolle data scientists is groter dan ooit. Organisaties stonden voor de keuze om zelf een team op te bouwen en/of externe kennis in te huren. In 2017 geeft de Big Data Survey antwoord op de vraag of organisaties die aangaven het eigen kennisniveau te laag te vinden, hebben kunnen investeren in opleiding en/of het aantrekken van talent. Zijn het nog altijd vooral de grote organisaties die met externe consultants werken?

Zijn organisaties klaar voor de nieuwe wetgeving?

Dit jaar gaat het onderzoek niet alleen in op data en technologie, maar onderzoeken we ook of organisaties bekend zijn met de GDPR-wetgeving en of organisaties hier al klaar voor zijn.

Door de resultaten van dit jaar te vergelijken met de resultaten van de afgelopen jaren kunnen we trends en marktontwikkelingen aanwijzen. Deelnemen kan via www.bigdatasurvey.nl

Rapport en prijzen

Deelnemers die hun gegevens achterlaten ontvangen het onderzoeksrapport en maken ook nog eens kans op mooie prijzen, zoals een Apple Watch, Moleskine notebooks, VIP-toegangskaarten voor Big Data Expo en Bol.com cadeaukaarten.

De resultaten van Big Data Survey worden ook gepresenteerd tijdens Big Data Expo op 20 en 21 september 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.bigdatasurvey.nl

Wil jij meer te weten komen over wat Magento voor je kan betekenen op gebied van BI kom dan naar ons B2B & Business Intelligence event van Guapa e-commerce op 12 september aanstaande. Meer informatie vind je hier.