Google Advertising Fundamentals examen-ervaringen

Google-partner-Guapa-Media
Als online marketeer bij Guapa staat kennis voorop om onze relaties te kunnen adviseren. Daarom heeft Guapa de Google Partner-status, een professionele erkenning door Google. Dit betekent dat wij als organisatie gezien worden als een betrouwbare en vakkundige zakenpartner.

Google Partner word je niet zomaar, één van de vereisten om Google partner te worden is dat er minimaal één medewerker is gecertificeerd voor Adwords. Bij Guapa gaan we een stapje verder, al onze online marketeers dienen gecertificeerd te zijn. Als nieuwe online marketeer bij Guapa ben ik dan ook druk bezig met het behalen van de certificering, Google Advertising fundamentals. Het eerste examen heb ik inmiddels behaald, op naar het tweede examen! In deze blog deel ik mijn ervaringen.

Hoe word je Adwords gecertificeerd?

Om Adwords gecertificeerd te worden moet je twee examens halen. Het eerste examen gaat over de basisbeginselen van adverteren. Voor het tweede examen moet je een onderwerp kiezen waarin je je specialiseert. Hierbij kun je kiezen uit het ‘Advanced Search-examen’ of het ‘Advanced Display-examen’.

1. Examenvoorbereiding basisbeginselen van adverteren

Het eerste examen heeft met name betrekking op de basisaspecten online adverteren. In de voorafgaande lessen leer je de Adwords interface en advertentiemogelijkheden tot in detail kennen.

De tentamenstof bestaat uit tien verschillende hoofdstukken. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de onderwerpen.

overzicht onderwerpen Google Advertising fundamentals

Wanneer je alle tekst uit de lessen achterelkaar zet komt dat neer op zo’n 330 bladzijden. De pdf versie van de lessen is in de Engelse versie te downloaden onder hoofdstuk 11. Afhankelijk van de voorkennis en de ervaring is minimaal 1,5 week studeren aan te raden.

De stof is vaak redelijk droog, daarom ben ik gelijk aan de slag gegaan met het toepassen van de stof in een nieuw Adwords account (zonder facturering ingesteld). Hierdoor krijg je meer ‘feeling’ met de stof en leer je het systeem beter kennen.

2. Het Google Advertising Fundamentals examen

Het examen bestaat uit 90 multiplechoicevragen waarvan 85 procent van de antwoorden goed dient te zijn. Je dient dus 77 vragen goed hebben waarvoor je twee uur de tijd hebt. Benut deze tijd goed voor het beantwoorden van de vragen, want als je eenmaal een antwoord gegeven hebt is dit definitief waardoor geen wijzigingen meer gemaakt kunnen worden.

De theorie kunnen toepassen is noodzakelijk om aan de slag te gaan. Daarom worden er naast vragen over definities ook veel praktijkgerichte vragen gesteld om te zien of je in staat bent de stof toe te passen. Deze vragen gaan over fictieve opdrachtgevers die een bepaald doel willen bereiken met hun campagne. Een voorbeeld is het beantwoorden van de vraag: ‘Welke biedstrategie is het meest geschikt voor deze klant?’. Met alleen theorie stampen kom je er dus niet.

De onderliggende werking van Adwords komt ook uitgebreid aan bod. Onderwerpen die hierbij naar voren komen zijn o.a. het bepalen van de kwaliteitsscore en de werking van de Adwords veiling.

Daarnaast worden er veel vragen gesteld over de werking van de interface van Adwords zoals het wijzigen van instellingen op campagne- en advertentiegroepsniveau. Verder kun je vragen verwachten over de rechten van verschillende typen accounts gesteld. Dit gedeelte van de stof is misschien minder interessant om te leren maar essentieel om het examen te halen.

Na de laatste vraag krijg je direct te zien hoeveel vragen je goed beantwoord hebt en of je het examen gehaald hebt. Je krijgt hierbij helaas geen inzage in de specifieke vragen die je fout hebt gemaakt.

Persoonlijk heb ik veel gehad aan dit examen. Ondanks mijn ervaring met het beheren van enkele campagnes heb ik toch veel nieuwe technieken en tactieken geleerd. Een voorbeeld hiervan is het draaien van lokale advertenties naast landelijke advertenties voor dezelfde zoekwoorden. Lokaal zul je vaak veel beter converteren waardoor je hier relatief meer budget aan kunt uitgeven. Dit zou een manier kunnen zijn om meer rendement uit je advertenties te halen.

Google panda 4.0 algoritme update

GooglePanda
Google heeft deze maand twee updates uitgevoerd gericht op het verwijderen van websites met lage kwaliteit content uit haar zoekresultaten. De updates genaamd Panda 4.0 en Payday Loans 2.0 werden door Matt Cutts, Google’s head of search spam bekend gemaakt op twitter.

Google-Panda-algoritme-update

Ben ik getroffen door de panda update?

Wanneer je bent getroffen door de update kan dit een flinke dip opleveren in je organische zoekresultaten, neem eens een kijkje in je Analytics software en zoek uit of er rond 16 (payday loan) of 20 (panda 4.0) mei een dip is te zien in je organische verkeer. Gebruik je Google Analytics? Dan kun je ook met deze (panguin) handige tool in een makkelijk overzicht precies zien wat de impact is geweest van de nieuwe Panda of Payday Loan updates.

Google-Panda-update

Hoe zorg je ervoor dat jouw shop niet wordt getroffen?

Met deze tips zorg je ervoor dat de panda update jouw shop niet te pakken krijgt:

 1. Schrijf unieke en originele product en categorie beschrijvingen waar dit mogelijk is. Ben je afhankelijk van beschrijvingen van je leverancier? Probeer deze dan te tweaken om de tekst alsnog uniek te maken.
 2. Maak gebruik van LSI zoekwoorden. LSI staat voor latent Semantic Indexing. Zoekmachines gebruiken deze zoekwoorden om te bepalen welke zoekresultaten met elkaar in verband staan. Zo is het woord auto bijvoorbeeld gerelateerd aan het woord vrachtwagen. Als je gebruik maakt van deze zoekwoorden ontstaat er een prettig te lezen tekst die niet volgestampt staat met één specifiek zoekwoord.
 3. Kun je het je nog herinneren dat het goed was om zoveel mogelijk pagina’s te laten indexeren door google? Deze tijd hebben we inmiddels ver achter ons gelaten. Zorg ervoor dat alleen de pagina’s worden geïndexeerd die van waarde zijn voor de gebruiker.
 4. Ontvang je nog backlinks van ‘spammy’ en irrelevante websites? Zorg er dan voor dat deze links worden verwijderd.
 5. Voorkom dubbele content. Je posities in de zoekresultaten van kunnen stek worden beïnvloed door de aanwezigheid van dubbele content. Dit komt doordat google fel optreed tegen het stelen van content en gekopieerde inhoud.

Op zoek naar meer deskundig marketing advies? Neem gerust contact met ons op.

Return on Investment (ROI) en Return on Ad Spend (ROAS) berekenen Google Adwords

Om de effectiviteit van je Google Adwords campagnes te kunnen berekenen is het van belang om regelmatig de kosten en baten in kaart te brengen. Zodoende wordt het duidelijk of adverteren in Google Adwords voldoende rendement oplevert.

Hierbij is het belangrijk om conclusies te trekken op basis van gegevens over een langere periode. Eventuele plotselinge stijgingen of dalingen in de resultaten hebben op deze manier minder invloed op de uitkomst van het resultaat. Dit voorkomt dat je foute conclusies trekt.

Opbrengst per conversie berekenen

Om de effectiviteit van Google Adwords campagnes te meten wordt er vaak gekeken naar de kosten, het aantal conversies en de behaalde conversiewaarde (omzet). De opbrengst per conversie is dan:

Kosten per conversie = Totale klikkosten / Aantal conversies

Gemiddelde orderwaarde per conversie = Totale conversiewaarde / Aantal conversies

Opbrengst per conversie = Gemiddelde orderwaarde per conversie – Kosten per conversie

Voorbeeld 1 In totaal hebben er 10 conversies plaats gevonden. De totale conversiewaarde van de campagne bedraagt €550.
De klikkosten komen uit op €60 / 10 conversies = €6 kosten per conversie
€550 / 10 conversies = €55 gemiddelde orderwaarde€55 gemiddelde orderwaarde – €6 kosten per conversie = €49 opbrengst per conversie

Return on Ad Spend (ROAS) berekenen

Een andere manier om te kijken of een campagne, advertentiegroep of zoekwoord voldoende oplevert is het bepalen van de opbrengst via de ROAS formule.

De formule voor het berekenen van je ROAS is:

ROAS = (Totale conversiewaarde – Totale kosten) / Totale kosten

Voorbeeld 2 In totaal hebben er 10 conversies plaats gevonden. De totale conversiewaarde van de campagne bedraagt €550. De klikkosten komen uit op €60.(€550 – €60) / €60 = 8,16666667
Elke €1 aan kosten levert in dit geval €8,16 op.Dit kunnen we controleren door de kosten per conversie uit voorbeeld 1 erbij te halen. Deze bedragen €6 per conversie. €6 * €8,16666667= €49 opbrengst per conversie

Om de ROAS in een percentage uit te drukken kan deze vermenigvuldigd worden met 100. De ROAS bedraagt in dit geval 816%.

Wanneer de ROAS meer dan €1 bedraagt, is er sprake van een positieve bijdrage aan de winst. Wanneer de ROAS lager is dan €1, zijn de kosten groter dan de opbrengst en is er sprake van verlies.

Het is sinds kort mogelijk om automatisch bid management toe te laten passen door Google Adwords waarbij wordt gestuurd op ROAS. Zoekwoorden die leiden tot minder resultaat worden automatisch afgeboden door Google Adwords en zoekwoorden die leiden tot resultaat krijgen een hoger bod toebedeeld. Deze biedstrategie kan toegewezen worden aan campagnes, advertentiegroepen en zelfs op zoekwoordniveau.

ROAS biedstrategie

Lees meer: http://adwords.blogspot.nl/2013/10/new-flexible-bid-strategy-and-webinar.html

Een nadeel van het sturen op ROAS is dat hierbij alleen rekening wordt gehouden met de klikkosten en niet met de overige kosten (management kosten). Een andere formule om het rendement van je Adwords campagnes te meten is op basis van Return on Investment (ROI). Hierbij worden ook de overige kosten meegenomen in de berekening.

Meer informatie van Google over het berekenen van de ROAS

Return on Investment (ROI) berekenen

Wanneer ook de bijkomende kosten worden meegenomen in de berekening moeten deze worden verdeeld over alle zoekwoorden en conversies. Het is daarom van belang eerst de winstmarge per product te berekenen.

Voorbeeld 3a Een product wordt verkocht voor €100. Inkoop van het product is €50 en de bijkomende kosten (server kosten, personeelskosten, opslagkosten) komen per product uit op €20. Per product levert dit €30 euro op. In totaal bedraagt de marge dan €30 / €100 = 0,3 * 100 = 30%.

Wanneer de winstmarge bekend is kan de ROI berekend worden met de volgende formule:

ROI = 100%* (((Totale conversiewaarde * Winstmarge) – Totale kosten) / Totale kosten)

Dit lijkt erg op de formule voor het berekenen van de ROAS, alleen wordt de totale conversiewaarde hier vermenigvuldigd met de winstmarge.

Voorbeeld 3b De winstmarge van een product bedraagt 30%. In totaal hebben er 10 conversies plaats gevonden ter waarde van €100 per order. De totale conversiewaarde van de campagne bedraagt €1.000. De klikkosten komen uit op €60
(€1.000 * 0,3) = €300 – €60 = €240€240 / €60 = 4 * 100% = 400%

De ROI van de campagne bedraagt 400%. Elke €1,00 levert €4,00 op, rekening houdend met de bijkomende kosten.

Voor alle manieren geldt dat het van belang is om conclusies te trekken op basis van gegevens over een langere periode. Daarnaast is het mogelijk om dit op campagne, advertentiegroep of zoekwoord niveau te doen. Welk niveau voor jou het handigst is en de meest bruikbare informatie biedt, is voor elke campagne-indeling weer anders.

Kwaliteitsscore Adwords verbeteren om minder te betalen

Minder betalen per klik voor je advertenties in Google Adwords. Het klinkt iedereen als muziek in de oren, maar toch beseffen weinig Adwords adverteerders hoe belangrijk een hoge kwaliteitsscore daarbij is.

Het zal voor veel adverteerders gelden, je bent inmiddels niet meer de enige die biedt op een bepaald zoekwoord. Steeds meer adverteerders vinden hun weg naar Google Adwords. Al deze adverteerders strijden om de velbegeerde advertentieposities op de zoekresultatenpagina. Adverteerders bieden tegen elkaar op om een bepaalde advertentiepositie te behalen. Met als gevolg dat de gemiddelde kosten per klik (ook wel Cost per Click, afgekort CPC) al meer stijgen. Daarmee komt de ROI van je Adwords campagnes onder druk te staan. Tijd om actie te ondernemen dus. Lees meer

Adverteren met handelsnamen in Google Adwords

Wanneer we adverteren voor onze klanten komen we af en toe merknamen tegen waarbij we beperkt worden in het gebruik ervan. Voorbeelden hiervan zijn trademarks als Google, Sony, McDonald’s, Samsung, Blackberry etc. Deze merkeigenaren hebben bij Google een verzoek ingediend tegen het gebruik van hun handelsnaam door andere Adwords adverteerders. Dit heeft tot gevolg dat je deze merknamen niet kunt gebruiken in je advertentieteksten en sitelinks. De zoekwoorden daarentegen mogen wel zijn voorzien van een handelsnaam. Adverteren op [google adwords] is dus wel mogelijk. Natuurlijk wil je in de advertentietekst je zoekwoord laten terugkomen. Dat kan in dit geval niet in de titel en beschrijvingsregels van een advertentie. Google heeft echter wel een uitzondering gemaakt op het gebruik van trademarks in de zichtbare url. Gebruik dit om de kwaliteitsscore van je zoekwoorden te verbeteren.

gebruikshandelsnaam_zichtbareurl_adwords

Een andere mogelijkheid is vragen aan de eigenaar van het handelsmerk om een uitzondering voor jou account. Wanneer de merkeigenaar hiermee instemt kan deze een uitzondering indienen bij Google met behulp van dit formulier.

Tip!

Sinds kort laat Google in de zoekwoordplanner zien of een zoekwoord een trademark is. Zo kom je vooraf te weten komen of je een merknaam mag gebruiken in je advertentieteksten zonder dit vooraf te testen in de Google Adwords interface. Niets is frustrerender dan er achter komen dat je een groot aantal advertentieteksten moet aanpassen. (De functie is tijdelijk weer uitgeschakeld, maar te verwachten valt dat deze binnenkort weer wordt ingeschakeld 05-12-2013)

Zoekwoorden trademark Google Adwords

Webwinkel vakdagen 22, 23 januari 2014? Check!

We hebben er lang, hard en goed over nagedacht. Echter hebben wij bepaalde doelen gesteld voor 2014 en 2015 en om deze extra kracht bij te zetten kunnen wij er niet omheen. De Webwinkel vakdagen op 22 en 23 januari in de Jaarbeurs in Utrecht. Wij zijn er bij en u kunt ons vinden op stand nr W27.

Webwinkel Vakdagen

Wat zijn de webwinkel vakdagen?

De Webwinkel Vakdagen is de belangrijkste e-commerce vakbeurs in de Benelux. De beurs biedt een overzicht aan oplossingen die u helpen optimaal rendement te behalen uit uw online strategie. Tijdens deze 8e editie worden 11.000 bezoekers verwacht.

Meer dan 100 lezingen in 6 thema-theaters en keynote zalen

U begint het jaar volledig up-to-date met de kennis die u opdoet tijdens lezingen over uiteenlopende onderwerpen.
Laat u inspireren door boeiende sessies verzorgd door een grote diversiteit aan sprekers uit binnen- en buitenland.

De beursvloer is verdeeld in 6 thematische zones. Binnen deze zones vindt u exposanten die binnen dit thema actief zijn. Elke zone heeft een eigen theater waar een programma vol interessante cases en praktische tips plaatsvinden, toegespitst op het specifieke thema.

De thema’s

 1. Marketing: Email, search, affiliates, mobile marketing, analytics, webdesign, social media
 2. Webwinkel Ontwikkeling: (hier vindt u Guapa B.V. op stand W27)
 3. Webshop software, cms, hosting, full service webshops, webdesign, open source
 4. Betaaloplossingen:
 5. Betaalsystemen, incasso, banken, risico management, juridisch advies
 6. Logistiek: Post & pakketbezorging, fulfilment, voorraadbeheer
 7. Social Media & M-Commerce M-commerce, sociale netwerken, webcare, mobiele sites, social commerce, apps
 8. Omnichannel overall strategie die de klant centraal zet door de klant een naadloze, gepersonaliseerde en consistente merk- en productervaring te bieden

Komt u ons op bezoeken op stand W27?

Vraag uw gratis Webwinkel vakdagen kaart(en) aan.

Gratis Kaart aanvragen

Google Product List Ads

Met Product Listing Ads (ook wel PLA ads genoemd) is het mogelijk visuele advertenties te tonen bij productgerelateerde zoekopdrachten. Boven of naast de klassieke tekstadvertenties worden producten verwant aan de zoekopdracht getoond met een productafbeelding en een prijs. Het inzetten van PLA advertenties was tot voor kort gratis, maar is tegenwoordig alleen mogelijk tegen betaling op basis van het CPC model (advertentiekosten worden in rekening gebracht bij het klikken op de advertentie). Toch is de doorklikratio (CTR) van productadvertenties doorgaans hoger dan bij normale tekstadvertenties. Omdat nog niet alle adverteerders de weg naar de product listing ads gevonden hebben is de concurrentie nog relatief laag, tijd om je producten te tonen in Google!

Google Shopping Product List Ads

Voor webwinkels biedt deze nieuwe vorm van adverteren veel kansen. Je producten worden direct getoond in de zoekresultaten van Google! Het aanmaken van deze advertenties kan door een productfeed (XML-feed) in te laden in het Google Merchant center. Met verschillende extensies voor Magento enterprise is het mogelijk deze feeds automatisch aan te maken. Dit is aan te bevelen omdat Google haar adverteerders het namelijk verplicht minimaal één keer in de 30 dagen hun feed te vernieuwen. Daarnaast scheelt dit je tijd en moeite en zorgt dit ervoor dat je productadvertenties up-to-date blijven. Uiteraard is het ook mogelijk deze productfeeds handmatig op te zetten en te versturen.

Producten toevoegen

Om producten toe te voegen moet een feed ingeladen worden. Dit kan in het Google Merchant Center. Je kan er voor kiezen een feed handmatig in te laden of dit te laten automatiseren.

Nieuw feed toevoegen Merchant Center

Elk product in een productfeed moet een aantal verplichte gegevens bevatten. Het product moet in de eerste plaats zijn voorzien van een titel. Zorg dat deze titels kloppen en zoveel mogelijk overeenkomen met de naam van het product. Daarbij moet er een productomschrijving worden meegegeven. Voeg hier relevante informatie over het product toe. Deze gegevens gebruikt Google onder andere om de relevantie van een productadvertentie ten opzichte van de concurrentie te berekenen. Wanneer de concurrentie toeneemt kan dit de doorslag geven bij het wel of niet vertoond worden (bijvoorbeeld bij een gelijk max cpc bod). Elk product moet daarnaast zijn voorzien van een unieke code. Dit kan een EAN-code zijn, maar bijvoorbeeld ook een ISBN code. Kijk dit help artikel van Google voor meer informatie over unieke product ID’s. Ook moet bij elk product worden aangegeven in welke categorie deze valt. Meer informatie over het toevoegen van categorieën vind je op deze helppagina. Uiteraard moet de advertentie zijn voorzien van een prijs, een bestemmingspagina, een afbeeldingsurl en de staat van het product (nieuw, gebruikt enz.). Het merk is optioneel maar wel aan te raden. Al deze gegevens moeten worden geplaatst in een xml structuur. Een xml feed voorbeeld:

Voorbeeld XML file Google Shopping PLA

Zet met bijvoorbeeld kladblok alle producten in een XML structuur en sla het feed op als .XML bestand (bijvoorbeeld feed.XML). Upload het bestand vervolgens op je website (via ftp) en laad deze in het Google Merchant Center. De productadvertenties moeten nog worden gekeurd door Google en gekoppeld aan je Google Adwords account voordat deze worden vertoond.
Inladen feed in Google Merchant Center
Wanneer er regelmatig wijzigingen aangebracht worden in je webshop verdient het automatisch genereren en inladen van een feed de voorkeur. Laat Magento een feed genereren en Google deze regelmatig opnieuw ophalen.

Koppeling met Google Adwords

Wanneer de producten in het Google Merchant center zijn geplaatst moet het account gekoppeld worden met Google Adwords. Voeg daarvoor je het id van het gewenste Adwords account toe in het Merchant Center. Het account-id vind je rechtsbovenin in Google Adwords.

Adwords koppelen met Product listing ads

Aanmaken PLA campagne in Google Adwords

Vervolgens moet er binnen Google Adwords een product listing ads campagne aangemaakt worden. Bij het aanmaken van een nieuwe campagne kan deze optie worden geselecteerd:

Adwords campagne aanmaken

Stel verder een campagnebudget in en een standaardbod voor elke advertentie. Als laatste stap moet vervolgens nog het Google Merchant Account worden geselecteerd waaruit Adwords de advertenties moet ophalen. Dit account is pas zichtbaar wanneer in het Google Merchant center het Adwords account gekoppeld is. Dit hebben we al gedaan in een vorige stap.

Koppelen adwords campagne met account in het merchant center

Klaar!

Nadat alle producten zijn goedgekeurd door Google worden de advertenties vertoond in Google. Wacht een paar dagen af en bekijk de campagneresultaten in Google Adwords om zeker te weten of alles goed is gegaan. Mocht het onverhoopt niet lukken, neem dan gerust contact met ons op. Onze E-commerce consultants helpen je verder.

In een volgende blogpost gaan we je uitleggen hoe je meer controle kan krijgen over je productadvertenties door deze in te delen in advertentiegroepen.