5 tips voor het overstappen van Community naar Enterprise edition

Wilt u binnenkort uw webshop over laten zetten van Magento Community naar Magento Enterprise? Let dan goed op de volgende punten, want ondanks het feit dat beide edities van Magento zijn, is het overzetten lastiger dan u in eerste instantie denkt. Het is niet zomaar een update, het is een heel nieuw systeem. Hieronder volgen vijf tips die voortkomen uit onze ervaring om Community over te zetten naar Enterprise.

1. Data

Een van de meest voorkomende valkuilen is het overnemen van data zoals orders, klanten, producten en configuraties. Hierin zit vaak het meeste werk en vloeien de meeste probleem uit voort. Magento heeft hier inmiddels zelf al een optie voor in de vorm van een update functie (door middel van Install Scripts), maar deze is nog in ontwikkeling. Negen van de tien keer biedt deze optie dan ook geen (goede) uitkomst. De database IDs zoals ze in uw Community editie staan, worden niet exact hetzelfde overgenomen in de Magento Enterprise editie. Denk hierbij aan store IDs, product IDs, categorieën, klant IDs en klantgroepen.

Wat er dan in feite gebeurt is het volgende:

Klant IDs in Community
Klant ID 1
Klant ID 2
Klant ID 3
Klant ID 4
Klant ID 5

Nu hebben klant twee en drie in de loop der tijd hun klantaccount verwijderd. Bij het overzetten naar de Enterprise Edition kan dan het volgende gebeuren:

Klant IDs overgezet naar Enterprise
Klant ID 1 (blijft gelijk)
Klant ID 2 (was klant ID 4 in Community)
Klant ID 3 (was klant ID 5 in Community)

Hieruit blijkt dat de klant IDs wel veranderen, maar de bijbehorende gegevens niet meegaan (e.g. aankoopgeschiedenis, order, nummers etc.). Hierdoor kan het gebeuren dat bestellingen aan de verkeerde klanten worden toegekend of dat klanten in verkeerde klantgroepen worden ingedeeld.

2. Extensies

Veel extensies die in Community perfect werken, zijn niet geoptimaliseerd voor de Magento Enterprise editie. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde extensies niet goed werken of geen rekening houden met de Enterprise functionaliteit. Doordat er nog vrij weinig over de ervaringen met de Enterprise editie is geschreven, is er ook weinig informatie over te vinden.
Verstandig is om bij de derde partij die verantwoordelijk is voor de extensies te informeren wat u van de extensies kan verwachten en wat zij er al over weten. Hierdoor voorkomt u dat er onnodige uren in worden gestoken door de ontwikkelende partij. Ook zijn de extensies die al wel voor Enterprise zijn ontwikkeld vaak duurder dan die voor de Community editie.

3. Ordernummers

Het is van belang om ordernummers door te laten lopen wanneer u overgaat van de Community editie naar Enterprise editie. Als dit niet gebeurt zullen de ordernummers weer opnieuw geteld worden in Magento. Dit werkt door in bijvoorbeeld boekhoudkoppelingen en Payment Service Providers (PSP’s). De PSP’s kennen de ordernummers al waardoor het niet meer mogelijk is om een order te plaatsen omdat het transactie ID als ongeldig wordt beschouwd en dit is natuurlijk wel het laatste wat u wilt.

4. Url-keys

Een groot verschil met de Community editie is dat de url-keys in Enterprise globaal uniek moeten zijn. In de Community editie is het mogelijk om meerdere producten dezelfde url mee te geven. Bij het indexeren wordt er dan een nummer aan de duplicaten meegegeven, stoel wordt dan bijvoorbeeld stoel-1. Dit doet de canonical url teniet in zoekmachines.
De Enterprise editie vereist een uniek product-url key voor iedere domeinnaam, store, storeview en categorie. Hier moet dus op worden gelet bij de product import. Het overzetten verloopt waarschijnlijk goed, alleen de regels zijn anders.

5. Magento full page cache

Een voordeel van de Enterprise editie is de full page cache optie. Het voordeel van deze functie is dat het de laadtijd vele malen korter maakt. Dit komt omdat uw webshop eigenlijk bestaat uit allemaal blokken. Bij full page caching worden normaal gesproken alle blokken gechached, iets wat u niet wilt bij uw webshop. Op het moment dat alle blokken namelijk gecached worden, krijgt (heel simpel gezegd) uw buurman bij het laden van de pagina uw mandje met producten te zien.

Het winkelmandje is namelijk een typisch blok dat per klant verschillend is (dynamisch). Deze dynamische blokken worden geholepunched. Dit betekent dat de dynamische blokken uit de volledig gecachte pagina geknipt worden en er wordt voor gezorgd dat deze niet opnieuw gecached worden. Alle andere blokken worden wel gecached (en hoeven dus niet opnieuw opgehaald te worden), wat zorgt voor kortere laadtijden. De server hoeft immers alleen de dynamische blokken opnieuw op te halen. Magento heeft hier rekening mee gehouden door al een aantal standaard blokken te holepunchen. Wees er dus alert op dat dynamische blokken uitgesloten worden van caching en ook maatwerk wat dynamisch is geholepunched wordt. Voorbeelden van dynamische blokken zijn de winkelwagen, het verlanglijstje en de meest bekeken en recent bekeken blokken.